แผนอัตรากำลังข้าราชการ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภออ.1อ.2อ.3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3รวมอัตรากำลังตาม จ.18อัตรากำลังตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.จำนวนครู -ขาด, +เกินเกษียณปี 2563สภาพอัตรากำลัง
นร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมจำนวน-ขาด, +เกินร้อยละ
42010149บ้านกกจาน ด่านซ้ายกกสะทอน--2151214141113181------298--441-23-1-+2+1-4134%
42010150บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกกสะทอน--617111411011013161------4781-671-34--+3+3-7375%
42010151บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกกสะทอน--181291301371231221211241482531391344121-11121-2021---9-9-12-9-42%
42010152เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกกสะทอน--1215181111231171911019131141121111-11121-1415---3-3-12-3-20%
42010153บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกกสะทอน--1812611411611811219181------12181-891-89-----9--
42010154บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกกสะทอน--28116111112110110110112115171191150111-10111-1415---4-4-11-4-26%
42010155บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกกสะทอน--31----41212131--------1451-121-12-----2--
42010156บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกกสะทอน214111117111318121------2991-231-23-----3--
42010157บ้านโคกงาม ด่านซ้ายโคกงาม--191361311341301411401291------26081-11121-1112-----12--
42010158บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายโคกงาม----21415111113171------2371-231-23-----3--
42010159บ้านนาเจียง ด่านซ้ายโคกงาม--31141319114115116181------828--441-56-1--1-2-4-2-33%
42010160บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายโคกงาม--5151111121814110181------6381-341-45---1-1-4-1-20%
42010161บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายโคกงาม------211111112121------961-121-12-----2--
42010162บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายโคกงาม--61213131--312161------2571-121-23---1-1-2-1-33%
42010164บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายด่านซ้าย--6141213141313121------2781-231-23-----3--
42010165ด่านซ้าย ด่านซ้ายด่านซ้าย--81513111171141191281131221201150111-14151-1415-----15--
42010166อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายด่านซ้าย--823105412531454130493311531384------93328113840124346--1-5-6-40-6-13%
42010167บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายด่านซ้าย--51121111915113112181------7581-451-45-----5--
42010168บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายด่านซ้าย--5111812141217151------348--111-23-1--1-2-1-2-66%
42010169บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายนาดี--4151218121317111------3281-121-23---1-1-2-1-33%
42010170บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายนาดี----31311131911141------2471-231-23-----3--
42010171บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายนาดี------214131----31------124----1-12-1--1-2---2-100%
42010172บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายนาดี--3171614141214131------3381-231-23-----3--
42010173บ้านนาดี ด่านซ้ายนาดี--6131212151213141------278----1-23-1--2-3---3-100%
42010174บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายนาหอ--6151818141514111------4181-231-34---1-1-3-1-25%
42010175บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายนาหอ--4111--21--312111------136--111-12-1---1-1-1-50%
42010176บ้านหนองผือ ด่านซ้ายนาหอ--31317171419181101------5181-341-34-----4--
42010177บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายปากหมัน----21211121112121------127----1-12-1--1-2---2-100%
42010178บ้านนาทอง ด่านซ้ายปากหมัน--6151714121416191------4381-451-34--+1+1-5125%
42010179บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายปากหมัน--5131--1161412141------257--111-23-1--1-2-1-2-66%
42010180บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายปากหมัน--1131--11--111111------86----1-12-1--1-2---2-100%
42010181บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายปากหมัน----41411121212151------2071-231-12--+1+1-3150%
42010182บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายปากหมัน------817191216121------3461-121-23---1-1-2-1-33%
42010183บ้านโป่งชี ด่านซ้ายโป่ง--616141911411211315111161151101111-9101-67--+3+3-10343%
42010184บ้านโป่ง ด่านซ้ายโป่ง--4161413141313111------2881-121-23---1-1-2-1-33%
42010185บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายโป่ง--4181311315191111911016114192111-781-56--+2+2-8234%
42010186บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายโป่ง--41101513161415151------4282-241-34+1--1--4--
42010187บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายโป่ง--6181918112114116115171111131119111-14151-67--+8+8-158115%
42010188บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายโป่ง--6151214161215161------3681-231-2