รหัสโรงเรียน ภาษาไทย 25612562ผลต่าง คณิตศาสตร์ 25612562ผลต่าง วิทยาศาสตร์ 25612562ผลต่าง ภาษาอังกฤษ 25612562ผลต่าง เฉลี่ย 25612562ผลต่าง ลำดับกลุ่มลำดับเขต ผลต่าง/เขตผลต่าง/สพฐ.ผลต่าง/ประเทศ