สพป.ลย.๓. อำเภอ ด่านซ้าย


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
420101495201711042520171 บ้านกกจานกกสะทอนด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน 112316----42857ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101505201721042520172 บ้านน้ำหมันกกสะทอนด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน 262396----658810ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101515201731042520173 บ้านห้วยมุ่นกกสะทอนด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน 27212861035--258132019ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420101525201741042520174 เย็นศิระบ้านหมากแข้งกกสะทอนด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน 192616443--124111116ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420101535201751042520175 บ้านตูบค้อกกสะทอนด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน 4921046----15381914ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
420101545201681042520168 บ้านน้ำเย็นกกสะทอนด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน 192916383--148111320ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420101555201691042520169 บ้านแก่งครกกกสะทอนด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน 72114----18633ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101565201701042520170 บ้านนาหว้าน้อยกกสะทอนด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน 761619----23834ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101575201541042520154 บ้านโคกงามโคกงามด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม 2821746----20282511ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
420101585201551042520155 บ้านห้วยตาดโคกงามด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม 32145----17725ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101595201561042520156 บ้านนาเจียงโคกงามด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม 252666----9181111ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101605201571042520157 บ้านหนองหลวงโคกงามด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม 252466----71897ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101615201581042520158 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
โคกงามด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม --145----14532เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101625201591042520159 บ้านหนองสนุ่นโคกงามด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม 162336----49867ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101645201351042520135 บ้านศาลาน้อยด่านซ้ายด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย 82186----26834ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101655201291042520129 ด่านซ้ายด่านซ้ายด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย 212536743--148111317ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420101665201301042520130 อนุบาลด่านซ้ายด่านซ้ายด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย 185772925----914322940ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
420101675201311042520131 บ้านนาทุ่มด่านซ้ายด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย 172536----70897ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101685201321042520132 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย 82235----31742เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101695201481042520148 บ้านห้วยปลาฝานาดีด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย 22186----20832ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101705201411042520141 บ้านแก่งม่วงนาดีด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย 101196----29745ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101715201421042520142 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
นาดีด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย --246----24644เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101725201461042520146 บ้านนาหมูม่นนาดีด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย 112356----46868ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101735201471042520147 บ้านนาดี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาดีด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย 52176----22832เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101745201431042520143 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหอด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย 72436----50863เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101755201441042520144 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหอด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย 2184----10521เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101765201451042520145 บ้านหนองผือนาหอด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย 162306----46865ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101775201361042520136 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ปากหมันด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย 6285----14721เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101785201371042520137 บ้านนาทองปากหมันด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย 172326----49867ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101795201381042520138 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ปากหมันด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย 112176----28842เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101805201391042520139 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ปากหมันด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย 4244----8611เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101815201401042520140 บ้านปากโป่งปากหมันด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย 41276----31745ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101825201601042520160 บ้านห้วยน้ำเมยปากหมันด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม --446----44675ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101835201851042520185 บ้านโป่งชีโป่งด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง 162446323--9211815ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101845201861042520186 บ้านโป่งโป่งด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง 52306----35844ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101855201881042520188 บุญลักษณ์อุปถัมภ์โป่งด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง 132466263--8511813ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101865201891042520189 บ้านทุ่งน้ำใสโป่งด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง 102346----44868ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101875201901042520190 บ้านทุ่งเทิงโป่งด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง 202466353--10111910ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101885201911042520191 บ้านน้ำพุงโป่งด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง 42346----38855ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101895201921042520192 บ้านปางคอมโป่งด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง 62196----25835ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101905201931042520193 บ้านด่านดู่
#เรียนรวมทุกชั้น
โป่งด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง 6284----14624เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101915201611042520161 บ้านโพนสูงโพนสูงด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว 282756----1038138ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101925201621042520162 บ้านหนองอุมลัวโพนสูงด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว --526----52694ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101935201341042520134 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
โพนสูงด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย 22206----22831เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101945201631042520163 บ้านห้วยทองโพนสูงด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว 101586433--111101113ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101955201641042520164 บ้านนาลานข้าวโพนสูงด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว --276----27655ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101965201661042520166 บ้านหัวฝาย
#เรียนรวมทุกชั้น
โพนสูงด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว --105----10521เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101975201671042520167 บ้านกกโพธิ์วังกำโพนสูงด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว --226----22645ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101985201491042520149 บ้านวังยาววังยาวด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว 192486613--128111211ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420101995201501042520150 บ้านกกสะตีวังยาวด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว 112486----59878ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102005201511042520151 บ้านผึ้งวังยาวด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว 132326----45865ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102015201521042520152 บ้านปากแดงวังยาวด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว 212606----818108ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102025201531042520153 บ้านวังเวินวังยาวด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว 111366----47775ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102035201761042520176 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
อิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม 6296----15821เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102045201771042520177 บ้านตาดเสี้ยวอิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม 142276----41858ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102055201781042520178 บ้านทับกี่อิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม 212996764--196121619ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420102065201791042520179 บ้านหินแลบ
#เรียนรวมทุกชั้น
อิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม 51166----21732เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102075201801042520180 บ้านวังเป่งอิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม 52226----27837ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102085201811042520181 บ้านป่าสะแขอิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม 72206----27837ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102105201831042520183 บ้านถ้ำพระอิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม 3285----11723ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102115201841042520184 บ้านแก่วตาวอิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม 122226----34844ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102125201651042520165 บ้านป่าม่วงอิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม 62225----28743ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102135201871042520187 บ้านห้วยลาดอิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม 82356----43855ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1