สพป.ลย.๓. อำเภอ ภูเรือ


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
420102315203331042520333 บ้านแก่งม่วงท่าศาลาภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า 202636----838109ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102325203361042520336 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าศาลาภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า -----------1เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102335203371042520337 บ้านท่อนท่าศาลาภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า 82226----30843ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102345203401042520340 บ้านบงท่าศาลาภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า 72206----27833ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102355203481042520348 บ้านปลาบ่าปลาบ่าภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ 272926----11981512ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102365203491042520349 บ้านสองคอนปลาบ่าภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ 52246----29845ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102375203501042520350 บ้านกลางปลาบ่าภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ 152686----8381010ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102385203511042520351 บ้านหินสอปลาบ่าภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ 32156----18824ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102395203521042520352 บ้านโป่งกวางปลาบ่าภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ --155----15533ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102405203581042520358 บ้านแก่งร่องจิกภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ 142606----74896ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102415203591042520359 บ้านร่องจิกร่องจิกภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ 172436253--8511812ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102425203601042520360 บ้านนาขามป้อมร่องจิกภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ 132286----41854ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102435203611042520361 บ้านนาคูณร่องจิกภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ 122376----49866ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102445203441042520344 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยมร่องจิกภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ 2421016----12581613ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
420102455203461042520346 บ้านแก่งแล่นร่องจิกภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ 152325----47776ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102465203571042520357 บ้านไฮตากลาดค่างภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ --266----26644ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102475203531042520353 บ้านแก่งเกลี้ยงลาดค่างภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ 152576----72897ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102485203541042520354 บ้านลาดค่างลาดค่างภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ --196-