สพป.ลย.๓. โรงเรียนเปิดขยายโอกาศ


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
420101515201731042520173 บ้านห้วยมุ่นกกสะทอนด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน 27212861035--258132019ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420101525201741042520174 เย็นศิระบ้านหมากแข้งกกสะทอนด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน 192616443--124111116ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420101545201681042520168 บ้านน้ำเย็นกกสะทอนด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน 192916383--148111320ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420101655201291042520129 ด่านซ้ายด่านซ้ายด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย 212536743--148111317ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420101835201851042520185 บ้านโป่งชีโป่งด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง 162446323--9211815ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101855201881042520188 บุญลักษณ์อุปถัมภ์โป่งด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง 132466263--8511813ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101875201901042520190 บ้านทุ่งเทิงโป่งด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง 202466353--10111910ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101945201631042520163 บ้านห้วยทองโพนสูงด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว 101586433--111101113ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101985201491042520149 บ้านวังยาววังยาวด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว 192486613--128111211ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420102055201781042520178 บ้านทับกี่อิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม 212996764--196121619ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420102415203591042520359 บ้านร่องจิกร่องจิกภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ 172436253--8511812ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1