สพป.ลย.๓. อำเภอ ด่านซ้าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
420101495201711042520171 บ้านกกจานกกสะทอนด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนกกสะทอน
420101505201721042520172 บ้านน้ำหมันกกสะทอนด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนกกสะทอน
420101515201731042520173 บ้านห้วยมุ่นกกสะทอนด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนกกสะทอน
420101525201741042520174 เย็นศิระบ้านหมากแข้งกกสะทอนด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนกกสะทอน
420101535201751042520175 บ้านตูบค้อกกสะทอนด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนกกสะทอน
420101545201681042520168 บ้านน้ำเย็นกกสะทอนด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนกกสะทอน
420101555201691042520169 บ้านแก่งครกกกสะทอนด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนกกสะทอน
420101565201701042520170 บ้านนาหว้าน้อยกกสะทอนด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนกกสะทอน
420101575201541042520154 บ้านโคกงามโคกงามด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโคกงาม
420101585201551042520155 บ้านห้วยตาดโคกงามด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโคกงาม
420101595201561042520156 บ้านนาเจียงโคกงามด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโคกงาม
420101605201571042520157 บ้านหนองหลวงโคกงามด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโคกงาม
420101615201581042520158 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
โคกงามด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโคกงาม
420101625201591042520159 บ้านหนองสนุ่นโคกงามด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโคกงาม
420101645201351042520135 บ้านศาลาน้อยด่านซ้ายด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย
420101655201291042520129 ด่านซ้ายด่านซ้ายด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย
420101665201301042520130 อนุบาลด่านซ้ายด่านซ้ายด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย
420101675201311042520131 บ้านนาทุ่มด่านซ้ายด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย
420101685201321042520132 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย
420101695201481042520148 บ้านห้วยปลาฝานาดีด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย
420101705201411042520141 บ้านแก่งม่วงนาดีด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย
420101715201421042520142 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
นาดีด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย
420101725201461042520146 บ้านนาหมูม่นนาดีด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย
420101735201471042520147 บ้านนาดี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาดีด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย
420101745201431042520143 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหอด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย
420101755201441042520144 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหอด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย
420101765201451042520145 บ้านหนองผือนาหอด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย
420101775201361042520136 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ปากหมันด่านซ้าย42012กลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย
420101785201371042520137 บ้านนาทองปากหมันด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย
420101795201381042520138 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ปากหมันด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย
420101805201391042520139 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ปากหมันด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย
420101815201401042520140 บ้านปากโป่งปากหมันด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย
420101825201601042520160 บ้านห้วยน้ำเมยปากหมันด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโคกงาม
420101835201851042520185 บ้านโป่งชีโป่งด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโป่ง
420101845201861042520186 บ้านโป่งโป่งด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโป่ง
420101855201881042520188 บุญลักษณ์อุปถัมภ์โป่งด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโป่ง
420101865201891042520189 บ้านทุ่งน้ำใสโป่งด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโป่ง
420101875201901042520190 บ้านทุ่งเทิงโป่งด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโป่ง
420101885201911042520191 บ้านน้ำพุงโป่งด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโป่ง
420101895201921042520192 บ้านปางคอมโป่งด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโป่ง
420101905201931042520193 บ้านด่านดู่
#เรียนรวมทุกชั้น
โป่งด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโป่ง
420101915201611042520161 บ้านโพนสูงโพนสูงด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว
420101925201621042520162 บ้านหนองอุมลัวโพนสูงด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว
420101935201341042520134 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
โพนสูงด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย
420101945201631042520163 บ้านห้วยทองโพนสูงด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว
420101955201641042520164 บ้านนาลานข้าวโพนสูงด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว
420101965201661042520166 บ้านหัวฝาย
#เรียนรวมทุกชั้น
โพนสูงด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว
420101975201671042520167 บ้านกกโพธิ์วังกำโพนสูงด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว
420101985201491042520149 บ้านวังยาววังยาวด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว
420101995201501042520150 บ้านกกสะตีวังยาวด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว
420102005201511042520151 บ้านผึ้งวังยาวด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว
420102015201521042520152 บ้านปากแดงวังยาวด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว
420102025201531042520153 บ้านวังเวินวังยาวด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว
420102035201761042520176 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
อิปุ่มด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม
420102045201771042520177 บ้านตาดเสี้ยวอิปุ่มด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม
420102055201781042520178 บ้านทับกี่อิปุ่มด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม
420102065201791042520179 บ้านหินแลบ
#เรียนรวมทุกชั้น
อิปุ่มด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม
420102075201801042520180 บ้านวังเป่งอิปุ่มด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม
420102085201811042520181 บ้านป่าสะแขอิปุ่มด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม
420102105201831042520183 บ้านถ้ำพระอิปุ่มด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม
420102115201841042520184 บ้านแก่วตาวอิปุ่มด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม
420102125201651042520165 บ้านป่าม่วงอิปุ่มด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม
420102135201871042520187 บ้านห้วยลาดอิปุ่มด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม