สพป.ลย.๓. โรงเรียนเปิดขยายโอกาศ
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
420101515201731042520173 บ้านห้วยมุ่นกกสะทอนด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนกกสะทอน
420101525201741042520174 เย็นศิระบ้านหมากแข้งกกสะทอนด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนกกสะทอน
420101545201681042520168 บ้านน้ำเย็นกกสะทอนด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนกกสะทอน
420101655201291042520129 ด่านซ้ายด่านซ้ายด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย
420101835201851042520185 บ้านโป่งชีโป่งด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโป่ง
420101855201881042520188 บุญลักษณ์อุปถัมภ์โป่งด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโป่ง
420101875201901042520190 บ้านทุ่งเทิงโป่งด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโป่ง
420101945201631042520163 บ้านห้วยทองโพนสูงด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว
420101985201491042520149 บ้านวังยาววังยาวด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว
420102055201781042520178 บ้านทับกี่อิปุ่มด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม
420102415203591042520359 บ้านร่องจิกร่องจิกภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ