สพป.ลย.๓. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
420101645201351042520135 บ้านศาลาน้อยด่านซ้ายด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย --414182514121213121186------------------------26834ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101655201291042520129 ด่านซ้ายด่านซ้ายด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย --911212124171817118191536181261301743----------------148111317ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420101665201301042520130 อนุบาลด่านซ้ายด่านซ้ายด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย --763109418579841094122412241485130472925------------------------914322940ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
420101675201311042520131 บ้านนาทุ่มด่านซ้ายด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย --8191172131411111217161536------------------------70897ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101685201321042520132 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย --3151822141--913151235------------------------31742เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101695201481042520148 บ้านห้วยปลาฝานาดีด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย --111122313131216111186------------------------20832ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101705201411042520141 บ้านแก่งม่วงนาดีด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย ----101101215141411131196------------------------29745ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101715201421042520142 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
นาดีด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย --------515121217131246------------------------24644เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101725201461042520146 บ้านนาหมูม่นนาดีด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย --4171112814181713151356------------------------46868ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101735201471042520147 บ้านนาดี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาดีด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย --213152313131212141176------------------------22832เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101745201431042520143 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหอด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย --2151723181611019171436------------------------50863เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101755201441042520144 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหอด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย ----2121--3121--211184------------------------10521เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101765201451042520145 บ้านหนองผือนาหอด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย --61101162813131717121306------------------------46865ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101775201361042520136 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ปากหมันด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย --31316211--2121112185------------------------14721เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101785201371042520137 บ้านนาทองปากหมันด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย --11161172616141715141326------------------------49867ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101795201381042520138 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ปากหมันด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย --4171112115131111161176------------------------28842เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101805201391042520139 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ปากหมันด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย --212142111111--11--44------------------------8611เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101815201401042520140 บ้านปากโป่งปากหมันด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย ----4141918131411121276------------------------31745ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101935201341042520134 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
โพนสูงด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย --111122613131115121206------------------------22831เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


439 หมู่ 1 ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
Version.2024.1.KAOPUNHOT