สพป.ลย.๓. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
420101575201541042520154 บ้านโคกงามโคกงามด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม --812012822512413112812713911746------------------------20282511ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
420101585201551042520155 บ้านห้วยตาดโคกงามด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม --11213241--21213131145------------------------17725ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101595201561042520156 บ้านนาเจียงโคกงามด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม --1511012521818115151101101666------------------------9181111ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101605201571042520157 บ้านหนองหลวงโคกงามด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม --1511012527171418112181466------------------------71897ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101615201581042520158 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
โคกงามด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม --------41--21412121145------------------------14532เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101625201591042520159 บ้านหนองสนุ่นโคกงามด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม --11151162617151816111336------------------------49867ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101825201601042520160 บ้านห้วยน้ำเมยปากหมันด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม --------71111318151101446------------------------44675ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


439 หมู่ 1 ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
Version.2024.1.KAOPUNHOT