สพป.ลย.๓. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
420101495201711042520171 บ้านกกจานกกสะทอนด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน --7141112214181418151316------------------------42857ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101505201721042520172 บ้านน้ำหมันกกสะทอนด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน --1719126291101512121111396------------------------658810ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101515201731042520173 บ้านห้วยมุ่นกกสะทอนด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน --7120127214117120126131120112863612724021035----------------258132019ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420101525201741042520174 เย็นศิระบ้านหมากแข้งกกสะทอนด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน --10191192616151121151171616151161131443----------------124111116ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420101535201751042520175 บ้านตูบค้อกกสะทอนด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน --2412514921611612211311911811046------------------------15381914ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
420101545201681042520168 บ้านน้ำเย็นกกสะทอนด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน --91101192131251131131141131916111111161383----------------148111320ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420101555201691042520169 บ้านแก่งครกกกสะทอนด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน --215172--3111--4131114------------------------18633ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101565201701042520170 บ้านนาหว้าน้อยกกสะทอนด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน 311132762442211761141619------------------------23834ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


439 หมู่ 1 ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
Version.2024.1.KAOPUNHOT