สพป.ลย.๓. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
420102035201761042520176 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
อิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม --11516221111121211196------------------------15821เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102045201771042520177 บ้านตาดเสี้ยวอิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม --7171142413171314161276------------------------41858ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102055201781042520178 บ้านทับกี่อิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม --91121212141191161151151201996241281242764----------------196121619ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420102065201791042520179 บ้านหินแลบ
#เรียนรวมทุกชั้น
อิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม ----5151411131211151166------------------------21732เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102075201801042520180 บ้านวังเป่งอิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม --213152412181611111226------------------------27837ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102085201811042520181 บ้านป่าสะแขอิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม --611172211131317141206------------------------27837ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102105201831042520183 บ้านถ้ำพระอิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม --211132--111111312185------------------------11723ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102115201841042520184 บ้านแก่วตาวอิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม --8141122412161413131226------------------------34844ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102125201651042520165 บ้านป่าม่วงอิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม --41216211--91515121225------------------------28743ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102135201871042520187 บ้านห้วยลาดอิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม --414182817141715141356------------------------43855ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


439 หมู่ 1 ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
Version.2024.1.KAOPUNHOT