สพป.ลย.๓. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
420102315203331042520333 บ้านแก่งม่วงท่าศาลาภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า --101101202719151131141151636------------------------838109ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102325203361042520336 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าศาลาภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า -------------------------------------------------1เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102335203371042520337 บ้านท่อนท่าศาลาภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า --315182412151512141226------------------------30843ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102345203401042520340 บ้านบงท่าศาลาภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า --314172313131513131206------------------------27833ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102515203341042520334 บ้านโคนผงสานตมภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า --2181102101101517112171516------------------------61886ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102525203471042520347 บ้านห้วยลาด
#เรียนรวมทุกชั้น
สานตมภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า --------------------------------------------------เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102535203351042520335 บ้านถ้ำมูลสานตมภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า --214162615181313151306------------------------36852ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102545203381042520338 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
สานตมภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า --------2111--11113185------------------------8522เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102555203391042520339 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
สานตมภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า ------------------1111------------------------1112เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102565203411042520341 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101สานตมภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า --------4111141219111316------------------------31656ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102585203421042520342 ชุมชนภูเรือหนองบัวภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า --13121234355236246247257254229512------------------------329152219ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
420102595203431042520343 บ้านหนองบงหนองบัวภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า --15122137235239252235150233224411------------------------281132216ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3


439 หมู่ 1 ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
Version.2024.1.KAOPUNHOT