สพป.ลย.๓. โรงเรียนเปิดขยายโอกาศ


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
420101515201731042520173 บ้านห้วยมุ่นกกสะทอนด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน --7120127214117120126131120112863612724021035----------------258132019ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420101525201741042520174 เย็นศิระบ้านหมากแข้งกกสะทอนด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน --10191192616151121151171616151161131443----------------124111116ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420101545201681042520168 บ้านน้ำเย็นกกสะทอนด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน --91101192131251131131141131916111111161383----------------148111320ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420101655201291042520129 ด่านซ้ายด่านซ้ายด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย --911212124171817118191536181261301743----------------148111317ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420101835201851042520185 บ้านโป่งชีโป่งด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง --7191162717161418112144613110191323----------------9211815ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101855201881042520188 บุญลักษณ์อุปถัมภ์โป่งด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง --518113291519131131714661119161263----------------8511813ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101875201901042520190 บ้านทุ่งเทิงโป่งด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง --131712023161711118111146681161111353----------------10111910ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101945201631042520163 บ้านห้วยทองโพนสูงด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว ----101101811218181101121586131191111433----------------111101113ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101985201491042520149 บ้านวังยาววังยาวด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว --11181192101911115112111486151221241613----------------128111211ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420102055201781042520178 บ้านทับกี่อิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม --91121212141191161151151201996241281242764----------------196121619ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420102415203591042520359 บ้านร่องจิกร่องจิกภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ --1017117261611116161814367110181253----------------8511812ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1


439 หมู่ 1 ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
Version.2024.1.KAOPUNHOT