สพป.ลย.๓. โรงเรียนขนาดเล็ก


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
420101495201711042520171 บ้านกกจานกกสะทอนด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน --7141112214181418151316------------------------42857ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101505201721042520172 บ้านน้ำหมันกกสะทอนด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน --1719126291101512121111396------------------------658810ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101555201691042520169 บ้านแก่งครกกกสะทอนด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน --215172--3111--4131114------------------------18633ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101565201701042520170 บ้านนาหว้าน้อยกกสะทอนด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน 311132762442211761141619------------------------23834ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101585201551042520155 บ้านห้วยตาดโคกงามด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม --11213241--21213131145------------------------17725ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101595201561042520156 บ้านนาเจียงโคกงามด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม --1511012521818115151101101666------------------------9181111ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101605201571042520157 บ้านหนองหลวงโคกงามด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม --1511012527171418112181466------------------------71897ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101615201581042520158 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
โคกงามด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม --------41--21412121145------------------------14532เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101625201591042520159 บ้านหนองสนุ่นโคกงามด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม --11151162617151816111336------------------------49867ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101645201351042520135 บ้านศาลาน้อยด่านซ้ายด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย --414182514121213121186------------------------26834ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101675201311042520131 บ้านนาทุ่มด่านซ้ายด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย --8191172131411111217161536------------------------70897ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101685201321042520132 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย --3151822141--913151235------------------------31742เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101695201481042520148 บ้านห้วยปลาฝานาดีด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย --111122313131216111186------------------------20832ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101705201411042520141 บ้านแก่งม่วงนาดีด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย ----101101215141411131196------------------------29745ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101715201421042520142 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
นาดีด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย --------515121217131246------------------------24644เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101725201461042520146 บ้านนาหมูม่นนาดีด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย --4171112814181713151356------------------------46868ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101735201471042520147 บ้านนาดี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาดีด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย --213152313131212141176------------------------22832เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101745201431042520143 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหอด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย --2151723181611019171436------------------------50863เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101755201441042520144 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหอด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย ----2121--3121--211184------------------------10521เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101765201451042520145 บ้านหนองผือนาหอด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย --61101162813131717121306------------------------46865ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101775201361042520136 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ปากหมันด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย --31316211--2121112185------------------------14721เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101785201371042520137 บ้านนาทองปากหมันด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย --11161172616141715141326------------------------49867ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101795201381042520138 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ปากหมันด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย --4171112115131111161176------------------------28842เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101805201391042520139 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ปากหมันด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย --212142111111--11--44------------------------8611เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101815201401042520140 บ้านปากโป่งปากหมันด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย ----4141918131411121276------------------------31745ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101825201601042520160 บ้านห้วยน้ำเมยปากหมันด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม --------71111318151101446------------------------44675ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101835201851042520185 บ้านโป่งชีโป่งด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง --7191162717161418112144613110191323----------------9211815ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101845201861042520186 บ้านโป่งโป่งด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง --312152914151413151306------------------------35844ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101855201881042520188 บุญลักษณ์อุปถัมภ์โป่งด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง --518113291519131131714661119161263----------------8511813ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101865201891042520189 บ้านทุ่งน้ำใสโป่งด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง --4161102415191613171346------------------------44868ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101875201901042520190 บ้านทุ่งเทิงโป่งด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง --131712023161711118111146681161111353----------------10111910ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101885201911042520191 บ้านน้ำพุงโป่งด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง --212142618141515161346------------------------38855ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101895201921042520192 บ้านปางคอมโป่งด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง --214162316111413121196------------------------25835ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101905201931042520193 บ้านด่านดู่
#เรียนรวมทุกชั้น
โป่งด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง --115162213121--11--84------------------------14624เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101915201611042520161 บ้านโพนสูงโพนสูงด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว --61221282121161101111161101756------------------------1038138ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101925201621042520162 บ้านหนองอุมลัวโพนสูงด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว --------8117181417181526------------------------52694ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101935201341042520134 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
โพนสูงด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย --111122613131115121206------------------------22831เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101945201631042520163 บ้านห้วยทองโพนสูงด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว ----101101811218181101121586131191111433----------------111101113ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101955201641042520164 บ้านนาลานข้าวโพนสูงด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว --------317141414151276------------------------27655ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101965201661042520166 บ้านหัวฝาย
#เรียนรวมทุกชั้น
โพนสูงด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว --------212121--1131105------------------------10521เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101975201671042520167 บ้านกกโพธิ์วังกำโพนสูงด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว --------312151315141226------------------------22645ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101995201501042520150 บ้านกกสะตีวังยาวด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว --714111251615161151111486------------------------59878ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102005201511042520151 บ้านผึ้งวังยาวด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว --71611321151612112161326------------------------45865ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102015201521042520152 บ้านปากแดงวังยาวด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว --811312121313111161131141606------------------------818108ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102025201531042520153 บ้านวังเวินวังยาวด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว --111--111317151716181366------------------------47775ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102035201761042520176 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
อิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม --11516221111121211196------------------------15821เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102045201771042520177 บ้านตาดเสี้ยวอิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม --7171142413171314161276------------------------41858ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102065201791042520179 บ้านหินแลบ
#เรียนรวมทุกชั้น
อิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม ----5151411131211151166------------------------21732เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102075201801042520180 บ้านวังเป่งอิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม --213152412181611111226------------------------27837ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102085201811042520181 บ้านป่าสะแขอิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม --611172211131317141206------------------------27837ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102105201831042520183 บ้านถ้ำพระอิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม --211132--111111312185------------------------11723ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102115201841042520184 บ้านแก่วตาวอิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม --8141122412161413131226------------------------34844ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102125201651042520165 บ้านป่าม่วงอิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม --41216211--91515121225------------------------28743ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102135201871042520187 บ้านห้วยลาดอิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม --414182817141715141356------------------------43855ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102145203621042520362 ชุมชนบ้านนาพึงนาพึงนาแห้วกลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว --615111291511181101121456------------------------56878ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102155203631042520363 บ้านกลางนาพึงนาแห้วกลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว --18110128241111111717151456------------------------73898ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102165203731042520373 บ้านนามาลานามาลานาแห้วกลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว --415192214121315131196------------------------28845ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102175203741042520374 บ้านโคกนามาลานาแห้วกลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว --1119120271919113110181566------------------------768107ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102185203751042520375 บ้านซำทองนามาลานาแห้วกลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว --4181122414111215161226------------------------34845ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102205203771042520377 บ้านหนองหวายนามาลานาแห้วกลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว --314172111111214191186------------------------25835ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102215203781042520378 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นามาลานาแห้วกลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว --414182116111112141156------------------------23833เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102225203701042520370 บ้านนาแห้วนาแห้วนาแห้วกลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว --41--4171416141101121436------------------------47777ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102245203691042520369 บ้านแสงภาแสงภานาแห้วกลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว --121131252131101718114161586------------------------838108ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102255203711042520371 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
แสงภานาแห้วกลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว --------21--1111112175------------------------7511เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102265203721042520372 บ้านห้วยน้ำผักแสงภานาแห้วกลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว --------214121312131166------------------------16634ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102275203671042520367 บ้านนาเจริญ
#เรียนรวมบางชั้น
เหล่ากอหกนาแห้วกลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว --5141921113131715131326------------------------41856เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102285203651042520365 บ้านนาลึ่งเหล่ากอหกนาแห้วกลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว --101411421018171816181476------------------------61886ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102295203661042520366 บ้านนาผักก้ามเหล่ากอหกนาแห้วกลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว --318111291121117191111496------------------------60886ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102305203641042520364 บ้านเหล่ากอหกเหล่ากอหกนาแห้วกลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว --418112281181121111131111736------------------------8581111ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102315203331042520333 บ้านแก่งม่วงท่าศาลาภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า --101101202719151131141151636------------------------838109ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102325203361042520336 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ท่าศาลาภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า -------------------------------------------------1เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102335203371042520337 บ้านท่อนท่าศาลาภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า --315182412151512141226------------------------30843ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102345203401042520340 บ้านบงท่าศาลาภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า --314172313131513131206------------------------27833ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102355203481042520348 บ้านปลาบ่าปลาบ่าภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ --141131272121151181161141171926------------------------11981512ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102365203491042520349 บ้านสองคอนปลาบ่าภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ --114152115121518131246------------------------29845ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102375203501042520350 บ้านกลางปลาบ่าภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ --1114115210191101121121151686------------------------8381010ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102385203511042520351 บ้านหินสอปลาบ่าภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ --112132214121312121156------------------------18824ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102395203521042520352 บ้านโป่งกวางปลาบ่าภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ ----------2141211161155------------------------15533ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102405203581042520358 บ้านแก่งร่องจิกภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ --91511421018111191121101606------------------------74896ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102415203591042520359 บ้านร่องจิกร่องจิกภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ --1017117261611116161814367110181253----------------8511812ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102425203601042520360 บ้านนาขามป้อมร่องจิกภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ --7161132916141314121286------------------------41854ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102435203611042520361 บ้านนาคูณร่องจิกภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ --3191122718151418151376------------------------49866ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102455203461042520346 บ้านแก่งแล่นร่องจิกภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ --10151152--61141217131325------------------------47776ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102465203571042520357 บ้านไฮตากลาดค่างภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ --------316161315131266------------------------26644ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102475203531042520353 บ้านแก่งเกลี้ยงลาดค่างภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ --511011525110191101101131576------------------------72897ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102485203541042520354 บ้านลาดค่างลาดค่างภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ --------416111115121196------------------------19634ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102495203551042520355 บ้านห้วยติ้ว