ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA

107

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

94

ตาราง
รร.ไม่มีนักเรียน

2

ตาราง
รร.เปิด อ.3 ขวบ

1

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

89

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

105

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

11

ตาราง

865

ห้องเรียน
-9
ตาราง

7,061

นักเรียน
-116
ตาราง
นร.ปฐมวัย

1,369

-26
ตาราง
นร.ประถมศึกษา

5,135

-46
ตาราง
นร.ขยายโอกาส

557

-44
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

RT ป.1 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

809

ครูและบุคลากร

สนง.
62
รร.
747
ตาราง

13

เกษียณอายุ 2566

ตาราง

809

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
สถานะโรงเรียนในสังกัด
    0 โรงเรียน
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ไม่มีนักเรียน 2 /2%
ปฐมวัย - ประถมฯ78 /73%
ปฐมวัย - ม.ต้น11 /10%
ประถมฯ16 /15%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 94 /88%
ขนาดกลาง 12 /11%
ขนาดใหญ่ 1 /1%
ขนาดใหญ่พิเศษ /0%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 94 /88%
ขนาดที่ 2 8 /7%
ขนาดที่ 3 3 /3%
ขนาดที่ 4 1 /1%
ขนาดที่ 5 1 /1%
ขนาดที่ 6 /0%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษา ม.3
ยังไม่มีข้อมูล
นร.จบการศึกษา ม.6/เทียบเท่า
ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2564 2565 2566
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
  • นายยอดรัก บุรวัมน์
  • นางแสงเดือน สุขรมย์
  • นางญาณิศา อยู่งาน
  • นายอาคม สีพิมพ์มสอ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
  • นายอาคม สีพิมพ์มสอ
  • จ่าเอก สุริยนต์ ชมภู
  • นายเรืองวิทย์ บุญชิต
107 โรงเรียน

3 อำเภอ
ด่านซ้าย

63 โรงเรียน

ตาราง
ภูเรือ

28 โรงเรียน

ตาราง
นาแห้ว

16 โรงเรียน

ตาราง

9 เครือข่าย
กลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย

19 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนโคกงาม

7 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว

11 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนกกสะทอน

8 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนโป่ง

8 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม

10 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า

13 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ

16 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว

16 โรงเรียน

ตาราง
439 หมู่ 1 ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
Version.2024.1.KAOPUNHOT
Slot Gacor Link Slot Gacor Slot88 Slot Gacor Hari Ini Link Slot88 Link Slot Gacor Malam ini Slot Gacor Link Slot Gacor Slot88 Slot Gacor Hari Ini Link Slot88 Link Slot Gacor Malam ini Slot Gacor Link Slot Gacor Slot88 Slot Gacor Hari Ini Link Slot88 Link Slot Gacor Malam ini Slot Thailand Slot Gacor Thailand Slot Server Thailand Akun Pro Thailand
Slot Gacor Maxwin Slot Demo Slot Pulsa RTP Slot Data HK Data SDY Slot Gacor Maxwin Slot Toto Slot Demo Slot Gacor Malam ini 4D Toto Macau Judi Parlay Slot Demo Slot Thailang Slot Gacor Hari Ini Link Slot Terbaru Slot Server Thailand RTP Slot Gacor Slot Kamboja Slot Toto Slot Gacor Hari Ini Slot Gacor Gampang Menang Slot Gacor 777 Pola Slot Gacor Situs Slot Gacor 2023 Terpercaya Slot Deposit Pulsa Tanpa Potongan