สพป.ลย.๓. โรงเรียนเปิดอนุบาล 3 ขวบ
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
420101565201701042520170 บ้านนาหว้าน้อยกกสะทอนด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนกกสะทอน