สพป.ลย.๓. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
420102355203481042520348 บ้านปลาบ่าปลาบ่าภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ --141131272121151181161141171926------------------------11981512ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102365203491042520349 บ้านสองคอนปลาบ่าภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ --114152115121518131246------------------------29845ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102375203501042520350 บ้านกลางปลาบ่าภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ --1114115210191101121121151686------------------------8381010ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102385203511042520351 บ้านหินสอปลาบ่าภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ --112132214121312121156------------------------18824ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102395203521042520352 บ้านโป่งกวางปลาบ่าภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ ----------2141211161155------------------------15533ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102405203581042520358 บ้านแก่งร่องจิกภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ --91511421018111191121101606------------------------74896ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102415203591042520359 บ้านร่องจิกร่องจิกภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ --1017117261611116161814367110181253----------------8511812ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102425203601042520360 บ้านนาขามป้อมร่องจิกภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ --7161132916141314121286------------------------41854ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102435203611042520361 บ้านนาคูณร่องจิกภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ --3191122718151418151376------------------------49866ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102445203441042520344 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยมร่องจิกภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ --1111312421911911711611611411016------------------------12581613ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
420102455203461042520346 บ้านแก่งแล่นร่องจิกภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ --10151152--61141217131325------------------------47776ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102465203571042520357 บ้านไฮตากลาดค่างภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ --------316161315131266------------------------26644ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102475203531042520353 บ้านแก่งเกลี้ยงลาดค่างภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ --511011525110191101101131576------------------------72897ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102485203541042520354 บ้านลาดค่างลาดค่างภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ --------416111115121196------------------------19634ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102495203551042520355 บ้านห้วยติ้วลาดค่างภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ ----4141619131516141336------------------------37755ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102505203561042520356 บ้านห้วยผักเน่าลาดค่างภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ --------215141712141246------------------------24645ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


439 หมู่ 1 ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
Version.2024.1.KAOPUNHOT