สพป.ลย.๓. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
420101915201611042520161 บ้านโพนสูงโพนสูงด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว --61221282121161101111161101756------------------------1038138ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101925201621042520162 บ้านหนองอุมลัวโพนสูงด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว --------8117181417181526------------------------52694ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101945201631042520163 บ้านห้วยทองโพนสูงด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว ----101101811218181101121586131191111433----------------111101113ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101955201641042520164 บ้านนาลานข้าวโพนสูงด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว --------317141414151276------------------------27655ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101965201661042520166 บ้านหัวฝาย
#เรียนรวมทุกชั้น
โพนสูงด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว --------212121--1131105------------------------10521เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101975201671042520167 บ้านกกโพธิ์วังกำโพนสูงด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว --------312151315141226------------------------22645ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101985201491042520149 บ้านวังยาววังยาวด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว --11181192101911115112111486151221241613----------------128111211ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420101995201501042520150 บ้านกกสะตีวังยาวด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว --714111251615161151111486------------------------59878ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102005201511042520151 บ้านผึ้งวังยาวด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว --71611321151612112161326------------------------45865ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102015201521042520152 บ้านปากแดงวังยาวด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว --811312121313111161131141606------------------------818108ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102025201531042520153 บ้านวังเวินวังยาวด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว --111--111317151716181366------------------------47775ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


439 หมู่ 1 ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
Version.2024.1.KAOPUNHOT