สพป.ลย.๓. โรงเรียนเปิดปฐมวัย


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
420101495201711042520171 บ้านกกจานกกสะทอนด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน 112316----42857ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101505201721042520172 บ้านน้ำหมันกกสะทอนด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน 262396----658810ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101515201731042520173 บ้านห้วยมุ่นกกสะทอนด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน 27212861035--258132019ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420101525201741042520174 เย็นศิระบ้านหมากแข้งกกสะทอนด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน 192616443--124111116ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420101535201751042520175 บ้านตูบค้อกกสะทอนด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน 4921046----15381914ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
420101545201681042520168 บ้านน้ำเย็นกกสะทอนด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน 192916383--148111320ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420101555201691042520169 บ้านแก่งครกกกสะทอนด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน 72114----18633ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101565201701042520170 บ้านนาหว้าน้อยกกสะทอนด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน 761619----23834ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101575201541042520154 บ้านโคกงามโคกงามด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม 2821746----20282511ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
420101585201551042520155 บ้านห้วยตาดโคกงามด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม 32145----17725ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101595201561042520156 บ้านนาเจียงโคกงามด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม 252666----9181111ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101605201571042520157 บ้านหนองหลวงโคกงามด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม 252466----71897ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101625201591042520159 บ้านหนองสนุ่นโคกงามด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม 162336----49867ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101645201351042520135 บ้านศาลาน้อยด่านซ้ายด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย 82186----26834ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101655201291042520129 ด่านซ้ายด่านซ้ายด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย 212536743--148111317ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420101665201301042520130 อนุบาลด่านซ้ายด่านซ้ายด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย 185772925----914322940ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
420101675201311042520131 บ้านนาทุ่มด่านซ้ายด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย 172536----70897ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101685201321042520132 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย 82235----31742เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101695201481042520148 บ้านห้วยปลาฝานาดีด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย 22186----20832ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101705201411042520141 บ้านแก่งม่วงนาดีด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย 101196----29745ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101725201461042520146 บ้านนาหมูม่นนาดีด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย 112356----46868ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101735201471042520147 บ้านนาดี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาดีด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย 52176----22832เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101745201431042520143 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหอด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย 72436----50863เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101755201441042520144 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหอด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย 2184----10521เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101765201451042520145 บ้านหนองผือนาหอด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย 162306----46865ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101775201361042520136 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ปากหมันด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย 6285----14721เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101785201371042520137 บ้านนาทองปากหมันด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย 172326----49867ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101795201381042520138 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ปากหมันด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย 112176----28842เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101805201391042520139 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ปากหมันด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย 4244----8611เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101815201401042520140 บ้านปากโป่งปากหมันด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย 41276----31745ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101835201851042520185 บ้านโป่งชีโป่งด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง 162446323--9211815ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101845201861042520186 บ้านโป่งโป่งด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง 52306----35844ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101855201881042520188 บุญลักษณ์อุปถัมภ์โป่งด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง 132466263--8511813ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101865201891042520189 บ้านทุ่งน้ำใสโป่งด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง 102346----44868ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101875201901042520190 บ้านทุ่งเทิงโป่งด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง 202466353--10111910ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101885201911042520191 บ้านน้ำพุงโป่งด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง 42346----38855ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101895201921042520192 บ้านปางคอมโป่งด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง 62196----25835ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101905201931042520193 บ้านด่านดู่
#เรียนรวมทุกชั้น
โป่งด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง 6284----14624เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101915201611042520161 บ้านโพนสูงโพนสูงด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว 282756----1038138ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101935201341042520134 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
โพนสูงด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย 22206----22831เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101945201631042520163 บ้านห้วยทองโพนสูงด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว 101586433--111101113ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101985201491042520149 บ้านวังยาววังยาวด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว 192486613--128111211ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420101995201501042520150 บ้านกกสะตีวังยาวด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว 112486----59878ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102005201511042520151 บ้านผึ้งวังยาวด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว 132326----45865ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102015201521042520152 บ้านปากแดงวังยาวด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว 212606----818108ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102025201531042520153 บ้านวังเวินวังยาวด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว 111366----47775ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102035201761042520176 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
อิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม 6296----15821เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102045201771042520177 บ้านตาดเสี้ยวอิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม 142276----41858ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102055201781042520178 บ้านทับกี่อิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม 212996764--196121619ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420102065201791042520179 บ้านหินแลบ
#เรียนรวมทุกชั้น
อิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม 51166----21732เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102075201801042520180 บ้านวังเป่งอิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม 52226----27837ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102085201811042520181 บ้านป่าสะแขอิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม 72206----27837ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102105201831042520183 บ้านถ้ำพระอิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม 3285----11723ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102115201841042520184 บ้านแก่วตาวอิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม 122226----34844ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102125201651042520165 บ้านป่าม่วงอิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม 62225----28743ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102135201871042520187 บ้านห้วยลาดอิปุ่มด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม 82356----43855ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102145203621042520362 ชุมชนบ้านนาพึงนาพึงนาแห้วกลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว 112456----56878ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102155203631042520363 บ้านกลางนาพึงนาแห้วกลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว 282456----73898ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102165203731042520373 บ้านนามาลานามาลานาแห้วกลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว 92196----28845ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102175203741042520374 บ้านโคกนามาลานาแห้วกลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว 202566----768107ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102185203751042520375 บ้านซำทองนามาลานาแห้วกลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว 122226----34845ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102205203771042520377 บ้านหนองหวายนามาลานาแห้วกลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว 72186----25835ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102215203781042520378 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นามาลานาแห้วกลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว 82156----23833เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102225203701042520370 บ้านนาแห้วนาแห้วนาแห้วกลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว 41436----47777ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102235203681042520368 บ้านเหมืองแพร่นาแห้วนาแห้วกลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว 352926----12781612ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
420102245203691042520369 บ้านแสงภาแสงภานาแห้วกลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว 252586----838108ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102275203671042520367 บ้านนาเจริญ
#เรียนรวมบางชั้น
เหล่ากอหกนาแห้วกลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว 92326----41856เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102285203651042520365 บ้านนาลึ่งเหล่ากอหกนาแห้วกลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว 142476----61886ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102295203661042520366 บ้านนาผักก้ามเหล่ากอหกนาแห้วกลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว 112496----60886ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102305203641042520364 บ้านเหล่ากอหกเหล่ากอหกนาแห้วกลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว 122736----8581111ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102315203331042520333 บ้านแก่งม่วงท่าศาลาภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า 202636----838109ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102335203371042520337 บ้านท่อนท่าศาลาภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า 82226----30843ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102345203401042520340 บ้านบงท่าศาลาภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า 72206----27833ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102355203481042520348 บ้านปลาบ่าปลาบ่าภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ 272926----11981512ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102365203491042520349 บ้านสองคอนปลาบ่าภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ 52246----29845ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102375203501042520350 บ้านกลางปลาบ่าภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ 152686----8381010ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102385203511042520351 บ้านหินสอปลาบ่าภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ 32156----18824ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102405203581042520358 บ้านแก่งร่องจิกภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ 142606----74896ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102415203591042520359 บ้านร่องจิกร่องจิกภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ 172436253--8511812ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102425203601042520360 บ้านนาขามป้อมร่องจิกภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ 132286----41854ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102435203611042520361 บ้านนาคูณร่องจิกภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ 122376----49866ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102445203441042520344 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยมร่องจิกภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ 2421016----12581613ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
420102455203461042520346 บ้านแก่งแล่นร่องจิกภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ 152325----47776ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102475203531042520353 บ้านแก่งเกลี้ยงลาดค่างภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ 152576----72897ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102495203551042520355 บ้านห้วยติ้วลาดค่างภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ 41336----37755ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102515203341042520334 บ้านโคนผงสานตมภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า 102516----61886ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102535203351042520335 บ้านถ้ำมูลสานตมภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า 62306----36852ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102585203421042520342 ชุมชนภูเรือหนองบัวภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า 34329512----329152219ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
420102595203431042520343 บ้านหนองบงหนองบัวภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า 37224411----281132216ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3