สพป.ลย.๓. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
420102145203621042520362 ชุมชนบ้านนาพึงนาพึงนาแห้วกลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว --615111291511181101121456------------------------56878ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102155203631042520363 บ้านกลางนาพึงนาแห้วกลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว --18110128241111111717151456------------------------73898ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102165203731042520373 บ้านนามาลานามาลานาแห้วกลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว --415192214121315131196------------------------28845ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102175203741042520374 บ้านโคกนามาลานาแห้วกลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว --1119120271919113110181566------------------------768107ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102185203751042520375 บ้านซำทองนามาลานาแห้วกลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว --4181122414111215161226------------------------34845ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102205203771042520377 บ้านหนองหวายนามาลานาแห้วกลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว --314172111111214191186------------------------25835ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102215203781042520378 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นามาลานาแห้วกลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว --414182116111112141156------------------------23833เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102225203701042520370 บ้านนาแห้วนาแห้วนาแห้วกลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว --41--4171416141101121436------------------------47777ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102235203681042520368 บ้านเหมืองแพร่นาแห้วนาแห้วกลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว --131221352111181121151161201926------------------------12781612ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
420102245203691042520369 บ้านแสงภาแสงภานาแห้วกลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว --121131252131101718114161586------------------------838108ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102255203711042520371 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
แสงภานาแห้วกลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว --------21--1111112175------------------------7511เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102265203721042520372 บ้านห้วยน้ำผักแสงภานาแห้วกลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว --------214121312131166------------------------16634ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102275203671042520367 บ้านนาเจริญ
#เรียนรวมบางชั้น
เหล่ากอหกนาแห้วกลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว --5141921113131715131326------------------------41856เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102285203651042520365 บ้านนาลึ่งเหล่ากอหกนาแห้วกลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว --101411421018171816181476------------------------61886ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102295203661042520366 บ้านนาผักก้ามเหล่ากอหกนาแห้วกลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว --318111291121117191111496------------------------60886ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102305203641042520364 บ้านเหล่ากอหกเหล่ากอหกนาแห้วกลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว --418112281181121111131111736------------------------8581111ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


439 หมู่ 1 ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
Version.2024.1.KAOPUNHOT