สพป.ลย.๓. โรงเรียนเปิดประถมศึกษา
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
420101495201711042520171 บ้านกกจานกกสะทอนด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนกกสะทอน
420101505201721042520172 บ้านน้ำหมันกกสะทอนด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนกกสะทอน
420101515201731042520173 บ้านห้วยมุ่นกกสะทอนด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนกกสะทอน
420101525201741042520174 เย็นศิระบ้านหมากแข้งกกสะทอนด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนกกสะทอน
420101535201751042520175 บ้านตูบค้อกกสะทอนด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนกกสะทอน
420101545201681042520168 บ้านน้ำเย็นกกสะทอนด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนกกสะทอน
420101555201691042520169 บ้านแก่งครกกกสะทอนด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนกกสะทอน
420101565201701042520170 บ้านนาหว้าน้อยกกสะทอนด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนกกสะทอน
420101575201541042520154 บ้านโคกงามโคกงามด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโคกงาม
420101585201551042520155 บ้านห้วยตาดโคกงามด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโคกงาม
420101595201561042520156 บ้านนาเจียงโคกงามด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโคกงาม
420101605201571042520157 บ้านหนองหลวงโคกงามด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโคกงาม
420101615201581042520158 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
โคกงามด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโคกงาม
420101625201591042520159 บ้านหนองสนุ่นโคกงามด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโคกงาม
420101645201351042520135 บ้านศาลาน้อยด่านซ้ายด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย
420101655201291042520129 ด่านซ้ายด่านซ้ายด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย
420101665201301042520130 อนุบาลด่านซ้ายด่านซ้ายด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย
420101675201311042520131 บ้านนาทุ่มด่านซ้ายด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย
420101685201321042520132 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย
420101695201481042520148 บ้านห้วยปลาฝานาดีด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย
420101705201411042520141 บ้านแก่งม่วงนาดีด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย
420101715201421042520142 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
นาดีด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย
420101725201461042520146 บ้านนาหมูม่นนาดีด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย
420101735201471042520147 บ้านนาดี
#เรียนรวมทุกชั้น
นาดีด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย
420101745201431042520143 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหอด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย
420101755201441042520144 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหอด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย
420101765201451042520145 บ้านหนองผือนาหอด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย
420101775201361042520136 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ปากหมันด่านซ้าย42012กลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย
420101785201371042520137 บ้านนาทองปากหมันด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย
420101795201381042520138 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ปากหมันด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย
420101805201391042520139 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ปากหมันด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย
420101815201401042520140 บ้านปากโป่งปากหมันด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย
420101825201601042520160 บ้านห้วยน้ำเมยปากหมันด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโคกงาม
420101835201851042520185 บ้านโป่งชีโป่งด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโป่ง
420101845201861042520186 บ้านโป่งโป่งด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโป่ง
420101855201881042520188 บุญลักษณ์อุปถัมภ์โป่งด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโป่ง
420101865201891042520189 บ้านทุ่งน้ำใสโป่งด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโป่ง
420101875201901042520190 บ้านทุ่งเทิงโป่งด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโป่ง
420101885201911042520191 บ้านน้ำพุงโป่งด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโป่ง
420101895201921042520192 บ้านปางคอมโป่งด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโป่ง
420101905201931042520193 บ้านด่านดู่
#เรียนรวมทุกชั้น
โป่งด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโป่ง
420101915201611042520161 บ้านโพนสูงโพนสูงด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว
420101925201621042520162 บ้านหนองอุมลัวโพนสูงด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว
420101935201341042520134 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
โพนสูงด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย
420101945201631042520163 บ้านห้วยทองโพนสูงด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว
420101955201641042520164 บ้านนาลานข้าวโพนสูงด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว
420101965201661042520166 บ้านหัวฝาย
#เรียนรวมทุกชั้น
โพนสูงด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว
420101975201671042520167 บ้านกกโพธิ์วังกำโพนสูงด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว
420101985201491042520149 บ้านวังยาววังยาวด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว
420101995201501042520150 บ้านกกสะตีวังยาวด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว
420102005201511042520151 บ้านผึ้งวังยาวด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว
420102015201521042520152 บ้านปากแดงวังยาวด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว
420102025201531042520153 บ้านวังเวินวังยาวด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว
420102035201761042520176 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
อิปุ่มด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม
420102045201771042520177 บ้านตาดเสี้ยวอิปุ่มด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม
420102055201781042520178 บ้านทับกี่อิปุ่มด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม
420102065201791042520179 บ้านหินแลบ
#เรียนรวมทุกชั้น
อิปุ่มด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม
420102075201801042520180 บ้านวังเป่งอิปุ่มด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม
420102085201811042520181 บ้านป่าสะแขอิปุ่มด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม
420102105201831042520183 บ้านถ้ำพระอิปุ่มด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม
420102115201841042520184 บ้านแก่วตาวอิปุ่มด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม
420102125201651042520165 บ้านป่าม่วงอิปุ่มด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม
420102135201871042520187 บ้านห้วยลาดอิปุ่มด่านซ้าย42120กลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม
420102145203621042520362 ชุมชนบ้านนาพึงนาพึงนาแห้ว42170กลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว
420102155203631042520363 บ้านกลางนาพึงนาแห้ว42170กลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว
420102165203731042520373 บ้านนามาลานามาลานาแห้ว42170กลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว
420102175203741042520374 บ้านโคกนามาลานาแห้ว42170กลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว
420102185203751042520375 บ้านซำทองนามาลานาแห้ว42170กลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว
420102205203771042520377 บ้านหนองหวายนามาลานาแห้ว42170กลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว
420102215203781042520378 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นามาลานาแห้ว42170กลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว
420102225203701042520370 บ้านนาแห้วนาแห้วนาแห้ว42170กลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว
420102235203681042520368 บ้านเหมืองแพร่นาแห้วนาแห้ว42170กลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว
420102245203691042520369 บ้านแสงภาแสงภานาแห้ว42170กลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว
420102255203711042520371 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
แสงภานาแห้ว42170กลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว
420102265203721042520372 บ้านห้วยน้ำผักแสงภานาแห้ว42170กลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว
420102275203671042520367 บ้านนาเจริญ
#เรียนรวมบางชั้น
เหล่ากอหกนาแห้ว42170กลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว
420102285203651042520365 บ้านนาลึ่งเหล่ากอหกนาแห้ว42170กลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว
420102295203661042520366 บ้านนาผักก้ามเหล่ากอหกนาแห้ว42170กลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว
420102305203641042520364 บ้านเหล่ากอหกเหล่ากอหกนาแห้ว42170กลุ่มโรงเรียนอำเภอนาแห้ว
420102315203331042520333 บ้านแก่งม่วงท่าศาลาภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า
420102335203371042520337 บ้านท่อนท่าศาลาภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า
420102345203401042520340 บ้านบงท่าศาลาภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า
420102355203481042520348 บ้านปลาบ่าปลาบ่าภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ
420102365203491042520349 บ้านสองคอนปลาบ่าภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ
420102375203501042520350 บ้านกลางปลาบ่าภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ
420102385203511042520351 บ้านหินสอปลาบ่าภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ
420102395203521042520352 บ้านโป่งกวางปลาบ่าภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ
420102405203581042520358 บ้านแก่งร่องจิกภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ
420102415203591042520359 บ้านร่องจิกร่องจิกภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ
420102425203601042520360 บ้านนาขามป้อมร่องจิกภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ
420102435203611042520361 บ้านนาคูณร่องจิกภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ
420102445203441042520344 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยมร่องจิกภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ
420102455203461042520346 บ้านแก่งแล่นร่องจิกภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ
420102465203571042520357 บ้านไฮตากลาดค่างภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ
420102475203531042520353 บ้านแก่งเกลี้ยงลาดค่างภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ
420102485203541042520354 บ้านลาดค่างลาดค่างภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ
420102495203551042520355 บ้านห้วยติ้วลาดค่างภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ
420102505203561042520356 บ้านห้วยผักเน่าลาดค่างภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ
420102515203341042520334 บ้านโคนผงสานตมภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า
420102535203351042520335 บ้านถ้ำมูลสานตมภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า
420102545203381042520338 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
สานตมภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า
420102555203391042520339 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
สานตมภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า
420102565203411042520341 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101สานตมภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า
420102585203421042520342 ชุมชนภูเรือหนองบัวภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า
420102595203431042520343 บ้านหนองบงหนองบัวภูเรือ42160กลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า